apr 222013
 

Formålet med at foretage en analyse af virksomhedens rentabilitet er at opnå en dybere forståelse af indholdet i virksomhedens årsregnskab. En analyse af rentabilitet kan foretages både internt og eksternt. Hvis den foretages eksternt er der tale om interessenter som f.eks. investorer, ejere eller leverandører, der har en interesse i virksomheden. Dette gælder fortsat for analyse af indtjeningsevne, likviditet og soliditet.

Læs mere