aug 062013
 

Indtjeningsevnen relaterer til virksomhedens evne til at indtjene et overskud på baggrund af omsætningen. Måden man analyserer dette er ved at opstille indekstal for omsætningen og forskellige omkostninger. Overskudsgraden som nøgletal skal også tages i betragtning når man foretager en analyse af indtjeningsevnen.
En analyse af likviditet og soliditet bliver lavet med det formål at kortlægge virksomhedens evne til at modstå tab (soliditet) og for at vurdere virksomhedens betalingsevne (likviditet).

Læs mere
apr 222013
 

Formålet med at foretage en analyse af virksomhedens rentabilitet er at opnå en dybere forståelse af indholdet i virksomhedens årsregnskab. En analyse af rentabilitet kan foretages både internt og eksternt. Hvis den foretages eksternt er der tale om interessenter som f.eks. investorer, ejere eller leverandører, der har en interesse i virksomheden. Dette gælder fortsat for analyse af indtjeningsevne, likviditet og soliditet.

Læs mere