jul 312013
 

OBS: Før en analyse af Porter’s Five Forces (P5F) skal “skydeskivemodellen” benyttes, for at bestemme den brede og snævre konkurrence – samt give overblik over substituerende produkter.

porters

Porters Five Forces (P5F) tager udgangspunkt i 5 hovedpunkter, der analyseres for at få et overblik over branchen. Nedenstående er nogle oplagte spørgsmål analysen skal besvare for at give et godt indblik i branchen. Når du laver selve analysen skal du lade som om der ingen spørgsmål er, og skrive dine observationer i en sammenhæng. (evt. jf. indlægget “Porters Five Forces eksempel”)

Truslen fra købere:

Hvem er kunderne?

Står kunderne i en stærk forhandlingsposition?

Er der mange/få kunder?

Er kunderne loyale?

Truslen fra nye udbydere:

Hvor nemt er det at klare sig godt med en ny virksomhed i branchen?

–          Kapitalkrav

–          Stordriftsfordele

–          Afgang til distributionskanaler

–          Produktdifferentiering

–          Patenter

Truslen fra substituerende produkter:

Er der mange substituerende produkter på markedet (jf. skydeskivemodellen)?

Fokuserer konkurrenterne på produktudvikling og har derfor et stort sortiment der kan agere substituerende?

Truslen fra leverandører:

Hvor meget magt har leverandører over virksomheden?

–          Er der mange/få leverandører?

–          Er det let at skifte (er der mange kvalificerede leverandører)?

–          Bliver produktet fremstillet af en sjælden/dyr/speciel råvare?

–          Er leverandørerne loyale?

Konkurrencesituation for etablerede virksomheder:

–          Antallet konkurrenter (+ konkurrenceform – er der mange store konkurrenter? Én stor? osv.)

–          Hvor stor præference har kunderne for et bestemt mærke?

–          Er der nok efterspørgsel på markedet?

–          Er der tale om en priselastisk vare? (hvor meget betyder tilbud og generelt pris for afsætning)

–          Er der en høj eller lav parameterindsats og hvis der er, hvilke parametre bliver der spillet på (jf. indlæg om konkurrencebegrebet)

Konklusion:

Se på de 5 fokuspunkter, lav et sammendrag og vurder om den her branche er god at være i for virksomheden? Hvilke trusler er der branchen? Hvilke muligheder er der i branchen? Overordnet set, hvilken position har / kan virksomheden få?

 Leave a Reply

(required)

(required)