jul 272013
 

Renæssancen er den kulturperiode der prægede europa fra omkring 1400 tallet til 1600 tallet. Firenze var åndelig og kulturel hovedstad i 15. århundrede, familien Medici var hovedaktør bag kulturudviklingen, grundlagde Platonisk akademi med bibliotek, så man kunne studere antikken og have åbne diskussioner om kunst.

Læs mere
jul 272013
 

Individualisme, jeg’et i centrum, subjektivt, følelser, intuition, fokus på det indre – Kunstnere var ”den indre stemme” – Casper David Friedrich. Kunst bliver et kommunikationsmiddel, da billedet bliver et udtryk for kunstnerens subjektive syn på verden, – kunstneren fortolker verden. Derudover inddrages beskueren – man ser ryggen af personerne på billedet. Beskuer må bruge egne sanser til at fulende følelserne i billedet.

Læs mere
jul 262013
 

Surrealismens mål var ”at opløse de hidtidigt modsigende tilstande drøm og virkelig i en absolut realitet, en superrealitet”. Hvorimod ”Det centrale i realisme er fornægtelsen af det ideelle. Ved at afvise det ideelle og alt, der deraf følger, opnår jeg, at individet kan befri sig og demokratiet virkeliggøre sig. Realismen er i sit væsen en demokratisk kunst”

Læs mere
jul 262013
 

”Det centrale i realisme er fornægtelsen af det ideelle. Ved at afvise det ideelle og alt, der deraf følger, opnår jeg, at individet kan befri sig og demokratiet virkeliggøre sig. Realismen er i sit væsen en demokratisk kunst”, ”Jeg maler det jeg ser og kun det jeg ser”.

Læs mere
jul 262013
 

Trosbekendelse inden for kunst:
”Med troen på udviklingen, på en ny generation af skabere og modtagere kalder vi ungdommen sammen, og som den ungdom, der skal skabe fremtiden, vil vi skaffe os handle- og livsfrihed over for alle gamle etablerede kræfter. Alle, der umiddelbart og uforfalsket, gengiver, hvad han føler trang til at skabe, er én af os.”

Læs mere
apr 222013
 

Formålet med at foretage en analyse af virksomhedens rentabilitet er at opnå en dybere forståelse af indholdet i virksomhedens årsregnskab. En analyse af rentabilitet kan foretages både internt og eksternt. Hvis den foretages eksternt er der tale om interessenter som f.eks. investorer, ejere eller leverandører, der har en interesse i virksomheden. Dette gælder fortsat for analyse af indtjeningsevne, likviditet og soliditet.

Læs mere
apr 172013
 

Ølmarkedet er et hårdt marked at være på, når virksomheden først har foden indenfor. Det er et marked med en masse store danske og udenlandske virksomheder, der rivaliserer og prøver at opnå en stor markedsandel. Samtidig er der stor konkurrence fra udbydere af substituerende produkter, hvor cidermarkedet og markedet for drikke med koffein er eksploderet på det seneste. Derudover er truslen fra købere stor, da øl der ikke befinder sig på nichemarkedet og primært bliver solgt gennem få store danske supermarkedskæder, og ellers store virksomheder som 7/11 o. lign. hvilket resulterer i en svag forhandlingsposition.

Læs mere