jul 312013
 

Auteur

Filmene er tæt knyttet til instruktøren. Man Genkender visuelle virkemidler og tematik fra film til film.

Opgbygning

Indstilling

Scene

Sekvens

Genre

Gys / mix / Film Noir / dokumentar m.fl.

Kameravinkler
Normalvinkel: Når kameraet ser på motivet med menneskets normale øjenhøjde, kaldes det normalvinkel. Det er den mest almindelige kameravinkel, og den bliver brugt i de fleste scener i en film

Fugleperspektiv
: Man kan lade kameraet se ned på motivet oppefra, på samme måde som en fugl ser ned på jorden. Hvis man lader kameraet se på en person i fugleperspektiv, får det personen til at se lille ud. Man bruger ofte fugleperspektiv til at vise en storby, eller en bil, der kører gennem et landskab

Frøperspektiv: Man kan se op på motivet nedefra, sådan som en frø ser. Hvis man lader kameraet se på en person i frøperspektiv, får det personen til at se stor ud. Man bruger det f.eks., hvis man vil have en person til at se truende og magtfuld ud. Når man går på en gade og ser op ad en høj bygning, ser man den i frøperspektiv.

Billedkomposition

Det gyldne snit:

Billedkomposition handler om, hvordan et billede opbygges, så det præsenterer sit motiv på den stærkeste måde. Et godt billedet komponeres på en måde, så øjet ledes til det, som kunstneren vil fortælle med billedet. Det gøres nemmest ved at arrangere billedets elementer, så det opnår orden, balance og klarhed, men som med alle kunstformer er regler til for at brydes. Nogle af de klassiske tricks til at opnå orden, balance og klarhed er følgende

Hvordan virker

 • Vandrette linjer
  • Rolighed, orden, naturligt,
  • Lodrette linjer
   • Autoritet, magt
   • Diagonallinjer
    • Action, Bevægelse, Aktivitet
    • Kælkede linjer
     • Uro, Foruroligende for tilskueren, fornemmelse af at noget er galt
     • En omvendt trekant¨
      • Den omvendte trekant er f.eks. når man kan se et nakkeskud og 2 ansigter, og dette er kaotisk og skaber noget build-up til et eller andet. Det er som regel set når der skal ske noget voldsomt
      • En Normal trekant
       • Dette er når der f.eks. er 2 nakkeskud og 1 ansigt i profil.
       • Roligt, ordenligt, naturligt osv. når der ikke er noget voldsomt der skal til at ske. Dette er karakteriseret med orden og rolig samtale f.eks.

Hvordan bruges zoomens to yderpoler: telen og vidvinkel

Tele: Indzoomning fra stor afstand, giver uskarp og flad baggrund.

Vidvinkel: En vidvinkel dækker bredt så man kan få mere med, hvilket giver stor dybde. Hvis motivet er tæt på kameraet kan det forvrænges ved brug af vidvinkel.

Hvad er fokusskift

Når der bliver skiftet mellem hvem fokusset ligger på, f.eks. hvis du ser en person der løber fra en anden person, kan fokusskiftet være sådan så man først har fokus på personen i forgrunden, og senere bliver denne person utydelig og fokusset skifter til personen i baggrunden.

Symbolsprog

 

Metafor: en metafor er et billedsprog. Typisk bliver et objekt beskrevet lig med et andet objekt. Metaforer

anvendes med beskrivende årsager som humor. Man kan inddele metaforer i forskellige underkategorier. F.eks. en udvidet metafor, blandet metafor og en simpel metafor.

Metonymi: Et metonymi er en stilfigur, hvor man erstatter et udtryk med et andet fra samme generelle betydningsområde. Der er en konkret sammenhæng i tid, sted eller årsag-virkning mellem metonymien og det den betegner, modsat f.eks. symbol og metafor. Metonymier er ofte brugt i hverdagssproget uden at man tænker nærmere over det.

Forklar følgende kamerabevægelser

 

 • Panorering/Tilt: Panorering og tilt er samstemmende teknikker, hvor forskellen er, at panoreringen tager udgangspunkt i en horisontal bevægelse, mens tilt følger et vertikalt forløb. Panoreringer og tilt tjener primært det formål at reframe handlingen, når aktørerne sprænger billedrammen gennem deres bevægelse eller blikretning.
 • Panorering er en teknik hvorved du ændre et stilståendes vinkel på noget. Et eksempel er et kamera der er stillestående, men følger nogle personer der går.
 • Et andet eksempel er set ved biljagter filmet fra en helikopter, hvor kameraet følger bilen.
 • Dette vil som regel bruges ved jagter når man skal følge nogens bevægelse og det skal virke vildt.
 • Rusk-panorering

 

 • Tilt
 • Tiltning er en film teknik, hvor kameraet er stationært og roterer på et vertikalt plan (opad eller nedad). Tiltning af kameraet resulterer i en bevægelse der svarer til at nogen nikkedr med hovedet “ja” eller et luftfartøj, der udfører en pitch rotation.
 • Dette er til at vurdere højder f.eks. hvis en klatrer op på noget.
 • Kamerakørsel på skinner

Et kamera på skinner er et kamera monteret på en maskine, som kører på skinner. Kameraet kan således kører skinnens længde ud, og kan køre fuldstændig stille mens det filmer fremad, bagud eller sidelæns. Dette kan bruges til at filme et forløb der tager sted over en længere strækning, hvis kameraet skal holdes på samme plan, i en bestemt fart hvor billedet er skarpt.

 • Håndholdt kamera
  • Håndholdt kamera er i simpelthen et kamera der er holdt af en person. Dette skaber et mere uroligt billede, men man kan filme handlingen tættere på og mere mobilt. Billedet bliver mere naturligt og realistisk, da det føles som hvis man selv var der.
  • Dette kunne være hvis man f.eks. vil lave krigsfilm og man gerne vil lave rystelser og uroligheder med vilje, for at det skal virke levende og virkeligt.
  • Steadycam
   • Et kamera som vha. en vest er monteret på fotografen
   • Kombinere det håndholdte kameras bevægelsesfrihed med det glidende og rolige billede som en travelling kan give.

Forklar de forskellige kamerabevægelsesmuligheder

Lyd

Reallyd/Effektlyd

Voiceover

Asynkron lyd – der er lagt henover

Offscreen lyd

Farver og lys

Forklar virkningen af sort/hvid film herunder begreberne (register bagerst i bogen)
Film Noir
Film noir (fransk for “sort film”) er en filmgenre, der forbindes med kriminalfilm med en dyster og skæbnetung stemning, hvor filmens personer lever i en kynisk og usympatisk verden. Udtrykket film noir blev oprindeligt lanceret af franske filmkritikere som betegnelsen for en række amerikanske film fra 1940’rne og 1950’rne med en særlig visuel stil, hvoraf mange var filmatiseringer af hårdkogte detektivromaner fra 1930’erne. Specielt forfatteren Raymond Chandlers kriminalromaner inspirerede genren og blev flere gange filmatiseret.
Handlingen i film noir har ofte melodramatiske træk og involverer typisk en femme fatale med en erotisk udstråling, der tiltrækker og manipulerer de mandlige hovedpersoner, ofte med skæbnesvangre (til tider dødelige) konsekvenser. Det øvrige persongalleri kan eksempelvis være den hårdkogte detektiv, korrupte politifolk, den jaloux ægtemand, forsikringsagenter eller forfattere på vej til at gå i hundene.

Dokumentarisme
Dokumentarfilm er en betegnelse som indbefatter et bredt spektrum af film, der kan se meget forskellige ud. Fælles for dem er ambitionen om at dokumentere virkelige hændelser. Relationen til virkeligheden spiller således en helt afgørende rolle i dokumentarfilmen og for vores forventninger til disse film. Instruktørens intentioner er at dokumentere væsentlige eller oversete begivenheder. Emnerne angår ofte samfundsaktuelle forhold, historiske forhold eller markante personer, og de har fokus på indblik, afdækning og afsløring. Ofte er filmen organiseret omkring en central påstand, som filmen søger at underbygge med forskellige argumenter og retoriske strategier. Dokumentarfilmens formål er at informere, diskutere og engagere mere end bare at underholde. Den er ofte præget af reportage og interview. Den foregår som regel on location og med virkelighedens egne personer.

Farvesymbolik

Farvesymbolik, anvendelse af bestemte farver for at give udtryk for stemninger, livsforhold, holdninger o.l.
Sort og hvid: symboliserer modsætninger mellem sandt/falsk, godt/dårligt, og uskyld/synd.
Rød: Kærlighed, kampånd, fare, modenhed, bevidstgørelse med et positivt udfald, blod, liv, lidelse, lidenskab, fare, energi, og stærke følelser.
Rød og hvid: kan stå i kontrast til hinanden og symboliserer det maskuline og feminine..
Orange: ild, glæde, sol, varme, livskraft, opløftelse, lyst og sind.
Rosa: urealistisk, fantasi og dagdrømme.
Blå: lovlydighed, ærlighed, trofasthed, uskyldighed, tristhed, melankoli, kvalitet, stabilitet, spirituel/tro, indsigt, visdom, himlen, stabilitet, loyalitet og uendelig.
Tyrkis: kulde, friskhed og uendelig.
Violet: uvejr, højtidelig, spirituel og mystik.
Grøn: fornyelse, friskhed, håb, umoden, ungdom, velstand, lykke, held, liv, vækst, genskabelse, genfødelse, frugtbarhed og forår.
Violet: Anger, bod, faste, bedring
Gul: jalousi, misundelse, falskhed, forræderi, skinsyge, fejlhed, sygdom. Da gul i de asiatiske lande er symbolsk for solen har den også en positiv betydning: sundhed, rigdom, pragt, livskraft, liv, herlighed, guddommeligt, gud, glæde, verdens lys og kraft
Sort: sorg, ondskab, pessimisme, forbud, ulykke, død, intethed, nat, skræk, tilintetgørelse, alvor, mismod, tungsind, andagt, anger, bod og forsagelse.
Hvid: renhed, uskyldighed, jomfruelighed, venskab, sart, fred, hellighed, uskyld, lys, sejr, ærlighed, troskab, visdom, velsignelse, glæde, godhed, ære, overgivelse (hvidt flag), ærbarhed og troskab
Grå: trist og kedelig
Brun: jord, tryghed, jordforbindelse og trivsel.
Guld: Gud, guddommeligt, verdens lys, herlighed, hellighed, kongelighed, gavmildhed, storsindethed, ædelmodighed, visdom, modent korn
Sølv: Helgener, Jomfru Maria, veltalenhed, renhed

 

Naturligt

Naturligt lys, der kommer fra naturligt lys, f.eks. gadelamper, solen osv.

Kunstigt

– Low key-belysning: Generel mørk tone i billedet, skygger som filmisk virkemiddel. Benyttes kun ganske lidt lys og mørke og skygger dominerer. Det er således kun dele af en scene, dele af et ansigt eller lignende, der oplyses. Tit gyserfilm.

Hvad menes der med high-key belysning? Hvordan anvendes det særligt på TV?
High key-belysning: Alle centrale dele af scenen er stærkt og jævnt belyst. I tv-studiet arbejder man med high-key belysning og også typisk tv, lystspil, komedie.

Modlys

Hvorfor tror du mange instruktører arbejder med at finde den rigtige lyssætning?
– For at give den rette stemning. Fordi lyssætningen er vigtig hvis man vil give sin film den rette stemning og tone, og lyssætning er et meget professionelt virkemiddel for en film

 

Cutting / editing

 • Kontinuitetsklipning
  • Gøre klipning så usynligt som muligt
  • Mest almindeligt
 • Klip i blik-retning
  • Man klipper følgende til personernes point of view
  • Man klipper oftest i bevægelsretning
 • Match Cut
  • Her klippes fra et billede hvor tilskuerens interessefelt falder sammen med det næste billedes interessefelt.
  • Montage
   • Der lægger man mærke til der bliver klippet

Tema

Emne

Præmis

Budskab

 Leave a Reply

(required)

(required)