aug 062013
 

Indtjeningsevne

Dette eksempel er en forlængelse af indlægget og rentabilitet og tager udgangspunkt i nedenstående oplysninger

Rentabilitet:

2010

2009

2008

Afkastningsgrad, %

8,0

6,9

7,5

Overskudsgrad, %

18,5

16,2

12,8

Aktivernes omsætningshastighed,   gange

0,4

0,4

0,6

Gældsrenten, %

4,3

4,6

7,7

Egenkapitalens forrentning, %

12,2

10,0

7,1

Indtjeningsevnen relaterer til virksomhedens evne til at indtjene et overskud på baggrund af omsætningen. Måden man analyserer dette er ved at opstille indekstal (værdi i aktuelt år/værdi i basisår*100) for omsætningen og forskellige omkostninger. Overskudsgraden som nøgletal skal også tages i betragtning når man foretager en analyse af indtjeningsevnen.

Indtjeningsevne (indekstal):

2010

2009

2008

Omsætning

100

99

100

Produktionsomkostninger

93

97

100

Salgs- og   distributionsomkostninger

98

91

100

Administrationsomkostninger

82

88

100

Virksomhedens indtjeningsevne hænger sammen med overskudsgraden, og da overskudsgraden er steget med næsten 45 % fra 2008 til 2010, kan en analyse af indtjeningsevnen belyse hvorfor. Det ses i indekstallene, at hvor omsætningen stort set har ligget på det samme niveau i hele perioden, er alle omkostningstyper overvejende faldet. Produktionsomkostninger er faldet til indeks 93 og administrationsomkostninger er faldet til 82. Den eneste omkostning der faldet, for hvorefter at sige til næsten samme niveau er salgs- og distributionsomkostninger, hvilket vidner om at det er muligt at reducere omkostninger yderligere indenfor denne omkostningstype, og altså ultimativt styrke overskudsgraden yderligere de kommende år. Alt i alt en yderst positiv udvikling i indtjeningsevnen, da virksomheden har formået at tjene det samme ved at bruge færre penge.

Likviditet og soliditet

En analyse af likviditet og soliditet bliver lavet med det formål at kortlægge virksomhedens evne til at modstå tab (soliditet) og for at vurdere virksomhedens betalingsevne (likviditet).

Soliditet og likviditet:

2010

2009

2008

Soliditetsgrad, %

48,3

44,2

42,4

Likviditetsgrad, %

58,6

60,9

74,2

Soliditetsgraden er et udtryk for hvor stor en del af virksomhedens aktiver der er finansieret med egenkapitalen, og en høj soliditetsgrad vidner om lav risiko for långivere. Den skal helst ligge på over 30-40 % for en etableret virksomhed, og det opfylder denne virksomhed med en soliditetsgrad i 2010 på lidt over 48 %. Den er vokset i perioden 2008 til 2010, hvilket hænger sammen med de stigninger vi så i EKF i rentabilitetsanalysen.

Likviditetsgraden bør ligge på omkring de 150 %, da visse omsætningsaktiver, som varelageret ikke kan omsættes til likvider der kan betale kortfristet gæld lige med det samme. Dette problem kan hænge sammen med den dårlige omsætningshastighed der var udtryk for i rentabilitetsanalysen. Selvom likviditetsgraden er positiv er den for lav for en veletableret virksomhed og er yderligere faldet i perioden fra 2008 til 2010. Dette er en dårlig udvikling og noget som virksomheden må sætte ind for at forbedre. Her til sidst er det dog vigtigt at nævne, at likviditetsgraden ikke blot skal være så høj som muligt, da en meget høj likviditetsgrad kan være et tegn på at virksomheden ikke videreinvesterer deres kapital i en høj nok grad, og derved ikke udnytter deres vækstpotentiale, eller maksimerer den rente de kan opnå. Altså er der her tale om at finde en balance.

  8 Responses to “Analyse af indtjeningsevne, likviditet og soliditet”

 1.  

  Godt indlæg. :-)

  Dog forstår jeg ikke konklusionen, der lyder på, at en likviditetsgrad skal være så høj som muligt. Dette er jo ikke nødvendigvis sandt og kan vel ikke generaliseres. At den har en likviditetsgrad, der er for høj, betyder jo, at den investerer for lidt, hvilket kan koste på den fremtidige indtjening.

 2.  

  Hej Louise Nexø Jespersen

  Jeg er udemærket godt klar over hvilke formler, der blevet gjort brug af. Tænkte på noget andet…. Hvis man kigger på Carlsbergs årsregnskaber viser tallene andet – fx er overskudsgraden i 2009 ikke 16,2% men 15,8%, ifølge Carlsbergs årsregnskab fra år 2009.

  Så tænkte på hvor tallene specifikt kommer fra??

  Tak på forhånd :)

  •  

   Hej Peter,

   Tallene er baseret på en case fra en lærebog om virksomhedsøkonomi, og kan derfor desværre ikke bruges som kilde til Carlsbergs resultater :)

 3.  

  Hvor er disse nøgletal fundet henne? Eller hvordan er man kommet frem til disse nøgletal? Nogle kildehenvisninger ville hjælpe… Tak på forhånd :)

 4.  

  “Likviditetsgraden bør ligge på omkring de 150 % og ellers være så høj som muligt” –> dette er ikke 100% korrekt da en virksomhed med en meget høj likviditetsgrad ud fra et forrentningshensyn burde investere pengene i enten aktier, obligationer, etc. da dette giver et bedre afkast end det at virksomheden “bare” har mange penge.

  •  

   Fedt med feedback og rettelser, endelig fortsæt så noterne kan blive af så høj kvalitet som muligt. Hvis du har andre/bedre noter er du meget velkommen til at sende dem til opgaver@studienoter.com, så vil de blive lagt op – det gælder sådan set alle.

 Leave a Reply

(required)

(required)