aug 012013
 

I et liberalistisk samfund kan ulighed ikke undgås. Fordi menneskers evner er forskellige, vil deres økonomiske situation også være forskellig. Friheden i samfundet skaber en vis ulighed mellem mennesker, fordi alle er ansvarlige for deres eget liv, og ikke alle har de samme ambitioner. Det betyder, at alle har lige muligheder, og det er evnerne der afgør individets placering i samfundet. Alle skal have lige muligheder fra starten.

Læs mere
jul 312013
 

Psykologien i litteraturen bunder et langt stykke hen ad vejen i Freuds psykoanalyse.

Freud opfandt psykoanalysen, der handler om ”Id” ”Ego” og ”Superego” som ofte er visuelt betegnet som et æg. Id’et er lyster og ønsker, det er den mest primitive del, det er Id’et der fortæller os hvad vi har lyst til. Superego’et er den del af personligheden der huser samvittighed, morale og idealforestillinger.

Læs mere
jul 312013
 

Den generelle udvikling indenfor aviser og dagblade har været nedadgående det seneste stykke tid. Trykte aviser er i mindre grad en del af samfundet efter IT-boblen og alle internetaviserne, samt tv-nyheder og andre ting erstatter behovet for trykte aviser. Det der er sket er at folk er blevet modvillige når det kommer til trykte betalingsaviser, da de kan læse en masse nyheder gratis på deres computer eller smartphone, hvilket resulterer i problemer i avisbranchen.

Læs mere
jul 312013
 

Fordelinger bruges inden for statistik, og måske endda mere præcist: Sandsynlighed. For sandsynligt er det at noget sker. De forskellige fordelinger bruges til at beskrive og udregne noget forventet ud fra nogle præmisser. Det kan også bruges til at udtale sig, som ved f.eks. konfidensintervaller, som oftest bruges ved meningsmålinger.

Læs mere
jul 312013
 

Billedkomposition handler om, hvordan et billede opbygges, så det præsenterer sit motiv på den stærkeste måde. Et godt billedet komponeres på en måde, så øjet ledes til det, som kunstneren vil fortælle med billedet. Det gøres nemmest ved at arrangere billedets elementer, så det opnår orden, balance og klarhed, men som med alle kunstformer er regler til for at brydes. Nogle af de klassiske tricks til at opnå orden, balance og klarhed er følgende:

Læs mere
jul 292013
 

Kredsløbet
– Vand fordamper fra havene og fortættes til skyer
– Vind transportere lidt af skyerne ind over land hvis det kondenseres og så falder som nedbør
– Vandet fordamper fra overfladen eller siver ned i jorden – infiltrationen
– Vandet i de øverste jordlag kan fordampe gennem planter eller sive ned til grundvandet – perkulation
– Løber på forskellig vis tilbage til havet

Læs mere