jul 292013
 

Kredsløbet
– Vand fordamper fra havene og fortættes til skyer
– Vind transportere lidt af skyerne ind over land hvis det kondenseres og så falder som nedbør
– Vandet fordamper fra overfladen eller siver ned i jorden – infiltrationen
– Vandet i de øverste jordlag kan fordampe gennem planter eller sive ned til grundvandet – perkulation
– Løber på forskellig vis tilbage til havet

Læs mere
jul 282013
 

Konvektionsregn
– lokal opvarmning, luften stiger, fugtadiabatisk afkøling, temperaturen udlignes i store højde, kraftig stigning pga. vanddamp der frigiver varme = konvektionscelle
– almindeligt om sommeren i kontinenternes indre om områder mellem vendekredsene
– eks. Er varmetorden i Danmark

Læs mere