jul 272013
 

Renæssancen er den kulturperiode der prægede europa fra omkring 1400 tallet til 1600 tallet. Firenze var åndelig og kulturel hovedstad i 15. århundrede, familien Medici var hovedaktør bag kulturudviklingen, grundlagde Platonisk akademi med bibliotek, så man kunne studere antikken og have åbne diskussioner om kunst.

Læs mere
jul 272013
 

Individualisme, jeg’et i centrum, subjektivt, følelser, intuition, fokus på det indre – Kunstnere var ”den indre stemme” – Casper David Friedrich. Kunst bliver et kommunikationsmiddel, da billedet bliver et udtryk for kunstnerens subjektive syn på verden, – kunstneren fortolker verden. Derudover inddrages beskueren – man ser ryggen af personerne på billedet. Beskuer må bruge egne sanser til at fulende følelserne i billedet.

Læs mere
jul 262013
 

Surrealismens mål var ”at opløse de hidtidigt modsigende tilstande drøm og virkelig i en absolut realitet, en superrealitet”. Hvorimod ”Det centrale i realisme er fornægtelsen af det ideelle. Ved at afvise det ideelle og alt, der deraf følger, opnår jeg, at individet kan befri sig og demokratiet virkeliggøre sig. Realismen er i sit væsen en demokratisk kunst”

Læs mere
jul 262013
 

”Det centrale i realisme er fornægtelsen af det ideelle. Ved at afvise det ideelle og alt, der deraf følger, opnår jeg, at individet kan befri sig og demokratiet virkeliggøre sig. Realismen er i sit væsen en demokratisk kunst”, ”Jeg maler det jeg ser og kun det jeg ser”.

Læs mere
jul 262013
 

Trosbekendelse inden for kunst:
”Med troen på udviklingen, på en ny generation af skabere og modtagere kalder vi ungdommen sammen, og som den ungdom, der skal skabe fremtiden, vil vi skaffe os handle- og livsfrihed over for alle gamle etablerede kræfter. Alle, der umiddelbart og uforfalsket, gengiver, hvad han føler trang til at skabe, er én af os.”

Læs mere