Mads Spile Christensen

jul 312013
 

Fordelinger bruges inden for statistik, og måske endda mere præcist: Sandsynlighed. For sandsynligt er det at noget sker. De forskellige fordelinger bruges til at beskrive og udregne noget forventet ud fra nogle præmisser. Det kan også bruges til at udtale sig, som ved f.eks. konfidensintervaller, som oftest bruges ved meningsmålinger.

Læs mere
jul 312013
 

Porters Five Forces (P5F) tager udgangspunkt i 5 hovedpunkter, der analyseres for at få et overblik over branchen. Nedenstående er nogle oplagte spørgsmål analysen skal besvare for at give et godt indblik i branchen. Når du laver selve analysen skal du lade som om der ingen spørgsmål er, og skrive dine observationer i en sammenhæng. (evt. jf. indlægget “Porters Five Forces eksempel”)
Se på de 5 ovenstående fokuspunkter, lav et sammendrag og vurder om den her branche er god at være i for virksomheden? Hvilke trusler er der branchen? Hvilke muligheder er der branchen? Overordnet set, hvilket position har / kan virksomheden få?

Læs mere
jul 312013
 

Billedkomposition handler om, hvordan et billede opbygges, så det præsenterer sit motiv på den stærkeste måde. Et godt billedet komponeres på en måde, så øjet ledes til det, som kunstneren vil fortælle med billedet. Det gøres nemmest ved at arrangere billedets elementer, så det opnår orden, balance og klarhed, men som med alle kunstformer er regler til for at brydes. Nogle af de klassiske tricks til at opnå orden, balance og klarhed er følgende:

Læs mere